familie

Therapie & coaching

/Therapie & coaching
Therapie & coaching2023-07-16T14:28:38+00:00

Therapie

Ik ben geregistreerd  orthopedagoog generalist (NVO (www.nvo.nl) en SKJ; www.skjeugd.nl) en gedragstherapeut (VGCT;  www.vgct.nl).

Orthopraktijk de Lotus biedt een andere kijk op (probleem-)gedrag. Ouders, leerkrachten en kinderen leren oplossingen te vinden voor problemen. En, als dat niet mogelijk is (omdat niet alles immers ‘opgelost’ kan worden), leren ze handige manier in het omgaan ermee. De aandacht ligt vooral op wat werkt (bij dit kind en in dit gezin). Zo ontdekken cliënten soms mogelijkheden die ze voorheen niet voor mogelijk hadden gehouden.

Voor ouders kan de opvoeding soms een ‘ware uitdaging’ zijn; vooral als hun kind maar niet luistert. Zij kunnen het gevoel hebben het ‘leuke gezin van vroeger’ een beetje kwijt te zijn. Een kind te hebben met een diagnose kan zwaar zijn. Soms zo zwaar, dat ouders kunnen gaan twijfelen aan hun eigen functioneren als opvoeder. Wat bij hun andere kind prima werkt, past helemaal niet bij dit kind. Met ouder en kind kijken we samen naar wat wel ‘past’ bij dit probleem en deze situatie.

Na de aanmelding

starten we met een intakegesprek voor een verdere verkenning van de hulpvraag. In onderling overleg besluiten we over het vervolgtraject en de doelen. Waar nodig, kan psychodiagnostisch onderzoek het begin vormen van een traject, zoals:

 • intelligentiebepaling
 • Onderzoek naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en ASS
 • Inzicht in de sociale en emotionele ontwikkeling (o.a. persoonlijkheid, zelfvertrouwen, (faal-)angst, emotieregulatie, sociaal inzicht en gedrag)
 • Onderzoek naar aandacht en concentratie (geheugen, planning, flexibiliteit)
 • vroegdiagnostiek bij jonge kinderen

Behandelaanbod

De behandeling is steeds op maat; passend bij dit kind en dit gezin. Als het nodig is, wordt een combinatie van methodieken ingezet.

♦     Individuele therapie

Hierbij worden gesprekstechnieken ingezet uit de Oplossingsgerichte Therapie,  Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT )en Mindfulness.   Ook gebruiken we veranderingstechnieken op basis van  Anders denken en voelen.

In geval van traumaverwerking kan EMDR ingezet worden of schrijftherapie (write junior)

♦     Therapie in tweetallen of kleine groep

MINDFULNESS TRAINING VOOR KINDEREN

ADHD / ADD training ‘HOE PAK IK HET AAN?’

♦     Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding bestaat vnl. uit (oplossingsgerichte) oudergesprekken. Hierin bespreken wij samen met u hoe u op een effectieve manier met het probleemgedrag van uw kind om kunt gaan. Wat gaat er al goed en hoe kunt u dit verder versterken? Wat kan er anders en hoe is dat haalbaar?

 

Gedrag

   • ‘Mijn kind heeft veel moeite om zich te concentreren thuis en op school’
   • ‘Mijn kind heeft veel moeite om zich rustig te gedragen als dat nodig is’
   • ‘Mijn kind vindt het lastig om ‘gewoon’ te luisteren als dat gevraagd wordt’

Sociaal

   • ‘Mijn kind heeft regelmatig ruzie met leeftijdgenootjes’
   • ‘Mijn kind vindt het moeilijk om vriendjes /vriendinnetjes te maken én te behouden’
   • ‘Mijn kind is erg teruggetrokken en verlegen in de omgang met anderen’

Emotioneel

   • ‘mijn kind is vaak angstig en onzeker’
   • ‘mijn kind is vaak bezorgd of somber en kan maar moeilijk zorgeloos genieten’
   • ‘mijn kind heeft een nare gebeurtenis meegemaakt, waarvan hij nu nog veel last heeft’

Enzovoort…

 Werkwijze

Aanmelden kan via het contactformulier ( Contact ). Na ontvangst van de benodigde gegevens ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.

Het eerste gesprek is een gesprek met ouders en kind samen. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf bepalen of hun ouders aanwezig zijn. In dit gesprek wordt het probleem vastgesteld, als vertrekpunt voor de behandeling die daaruit volgt. Van daaruit werken we samen toe naar de gewenste oplossingen (mogelijk en haalbaar). Het aantal sessies varieert meestal tussen de 5 à 10 sessies; afhankelijk van de aanmeldreden.

Voorwaarden

Sinds 2015  is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar (ook Jeugd GGZ).  Orthopraktijk De Lotus heeft contracten afgesloten met de gemeenten die vallen onder de regio Foodvalley (Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Ede, Barneveld, Rhenen en Nijkerk). Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts of van uw gemeente nodig.

Betaalt u liever zonder van een vergoeding gebruik te maken, dan bedragen de kosten €98,00 per consult (van 45 minuten + verslaglegging). In dat geval is er geen verwijsbrief of indicatie nodig.

Orthopraktijk De Lotus is aangesloten bij Psyzorg Gelderse Vallei (www.psyzorggeldersevallei.nl ).   Dit is de vereniging voor samenwerkende psychologen en orthopedagogen in de regio.

Onder deze link is meer inhoudelijke informatie te vinden over de verschillende ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Met een overzicht van evenementen en themabijeenkomsten voor ouders.

Individuele coaching

De oplossingsgerichte aanpak is bij tal van problemen in te zetten. Orthopraktijk de Lotus, werkt samen met kinderen, ouders, scholen of andere professionele hulpverleners en daarnaast met individuele cliënten. Mensen kunnen een veranderwens hebben op één of meer levensgebieden. Vaak gaat het om vragen / problemen die men heeft op het gebied van werk, relatie(s), het eigen functioneren of de gewenste eigen ontwikkeling.  Coaching helpt om anders naar jezelf en je problemen te leren kijken. En van daaruit iets te veranderen.

Aanbod

Ook voor individuele coaching (gericht op volwassenen, maar ook voor adolescenten) biedt Orthopraktijk de Lotus een passend aanbod, o.m gebaseerd op de Oplossingsgerichte Therapie, Mindfulness en ACT. Daarbij staat het werken naar een oplossing centraal en niet het probleem. Verandering ontstaat daar waar mensen leren  anders denken en voelen.  De cliënt behoudt de regie en werkt aan de eigen doelen.

Als mensen meer inzicht in zichzelf krijgen, leren ze hun kwaliteiten inzetten. Dit leidt ertoe dat er beweging komt en groei ontstaat. Persoonlijke coaching is ook zinvol als je ‘gewoon’ met iemand wilt sparren over je leven of je carrière. Waar sta ik nu? Waar wil ik heen en hoe kom ik daar? Een paar gesprekken kunnen tot verrassende nieuwe inzichten leiden. Als coach help ik je om op een positieve een gestructureerde manier over jezelf en je leven na te denken.

Het aantal sessies ligt meestal rond de 3-5  sessies, soms minder, soms meer, afhankelijk van de individuele situatie. De cliënt geeft zelf aan wanneer hij denkt voldoende bagage te hebben om zelfstandig verder te kunnen

Werkwijze

Om individuele coaching aan te vragen, vult u het  contactformulier in. Van hieruit wordt contact met u  opgenomen voor een eerste gesprek. Er is geen verwijsbrief of indicatie nodig. De kosten bedragen €98,00 per consult (van 45 minuten + verslaglegging).

I am message box. Click edit button to change this text.