familie

Therapie & coaching

/Therapie & coaching
Therapie & coaching2019-10-12T09:44:07+00:00

Therapie

Ik ben geregistreerd  orthopedagoog generalist (NVO (www.nvo.nl) en SKJ; www.skjeugd.nl) en gedragstherapeut (VGCT;  www.vgct.nl). Mijn aanbod richt zich op kinderen, adolescenten en hun ouders / opvoeders. Meestal wordt een kind aangemeld vanuit een probleem.

Orthopraktijk de Lotus biedt een andere kijk op problemen en op gedrag. Ouders, leerkrachten en kinderen leren op een constructieve manier een oplossing te vinden bij hun probleem. De focus ligt steeds op wat werkt (bij dit kind, deze jongere of in dit gezin). Van hieruit ontdekken cliënten nieuwe mogelijkheden.

Als kinderen aangemeld worden is er vaak een ‘disbalans’; bij het kind zelf of in de opvoeding.

Voor ouders kan het zwaar zijn als hun kind maar niet luistert. Zij kunnen het gevoel krijgen dat het ‘leuke gezin’ dat ze waren een beetje zoek is. Kinderen kunnen een diagnose hebben, wat de opvoeding verzwaart. Of ouders willen ‘gewoon’ werken aan hun eigen functioneren als opvoeder.

Met ouder en kind samen wordt gekeken naar wat ‘past’ bij dit probleem en deze situatie. Veel voorkomende klachten bij de aanmelding zijn:

Gedrag

  • ‘Mijn kind heeft zo veel moeite om zich te concentreren thuis en op school’
  • ‘Mijn kind heeft veel moeite met stil zitten als dat nodig is’
  • ‘Mijn kind vindt het lastig om ‘gewoon’ te luisteren als dat gevraagd wordt’

Sociaal

  • ‘Mijn kind komt vaak in conflict met leeftijdgenootjes’
  • ‘Mijn kind heeft weinig vriendjes / vriendinnetjes
  • ‘Mijn kind is té teruggetrokken en verlegen in de omgang met anderen’

Emotioneel

  • ‘mijn kind is vaak angstig en onzeker’
  • ‘mijn kind is vaak bezorgd en somber en heeft moeite met gewoon genieten’
  • ‘mijn kind heeft een nare gebeurtenis meegemaakt, waarvan hij nu nog veel last heeft’

Enzovoort…

Behandelaanbod

De behandeling is steeds op maat en er zijn verschillende manieren om te werken aan een oplossing (zoals hieronder beschreven). Waar nodig wordt een combinatie van aanbod ingezet.

♦     Individuele therapie

waarbij gesprekstechnieken worden ingezet uit de Oplossingsgerichte Therapie,  Cognitieve Gedragstherapie  en Mindfulness.  Daarnaast veranderingstechnieken op basis van  Anders denken en voelen.

In geval van trauma wordt EMDR ingezet.

Bij (werk-)geheugenproblematiek kan de COGMED training gevolgd worden.

♦     Therapie in tweetallen of kleine groep:

MINDFULNESS TRAINING VOOR KINDEREN

ADHD / ADD training ‘HOE PAK IK HET AAN?’

♦     Ouderbegeleiding

♦      Gezinstherapie

Werkwijze

Aanmelden van een kind kan via het contactformulier ( Contact ). Na ontvangst van de benodigde gegevens ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.

Het eerste gesprek is een gesprek met ouders en kind samen. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf bepalen of hun ouders aanwezig zijn. In dit gesprek wordt het probleem vastgesteld, als vertrekpunt voor de behandeling die daaruit volgt.  Van daaruit werken we samen toe naar de gewenste oplossingen (mogelijk en haalbaar). Het aantal sessies varieert meestal tussen de 5 à 10 sessies; afhankelijk van de aanmeldreden.

Voorwaarden

Sinds 2015  is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar (ook Jeugd GGZ).  Orthopraktijk De Lotus heeft contracten afgesloten met de gemeenten die vallen onder de regio Foodvalley (Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Ede, Barneveld, Rhenen en Nijkerk). Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts of van uw gemeente nodig.

Betaalt u liever zonder van een vergoeding gebruik te maken, dan bedragen de kosten €90,00 per consult (van 45 minuten). In dat geval is er geen verwijsbrief of indicatie nodig.

Orthopraktijk De Lotus is aangesloten bij Psyzorg Gelderse Vallei (www.psyzorggeldersevallei.nl ).   Dit is de vereniging voor samenwerkende psychologen en orthopedagogen in de regio.

Individuele coaching

De oplossingsgerichte aanpak is bij tal van problemen in te zetten. Orthopraktijk de Lotus, werkt samen met kinderen, ouders, scholen of andere professionele hulpverleners en daarnaast met individuele cliënten. Mensen kunnen een veranderwens hebben op één of meer levensgebieden. Vaak gaat het om vragen / problemen die men heeft op het gebied van werk, relatie(s), het eigen functioneren of de gewenste eigen ontwikkeling.  Coaching helpt om anders naar jezelf en je problemen te leren kijken. En van daaruit iets te veranderen.

Aanbod

Ook voor individuele coaching (gericht op volwassenen, maar ook voor adolescenten) biedt Orthopraktijk de Lotus een passend aanbod, o.m gebaseerd op de Oplossingsgerichte Therapie Daarbij staat het werken naar een oplossing centraal en niet het probleem. Verandering ontstaat daar waar mensen leren  anders denken en voelen.  De cliënt behoudt de regie en werkt aan de eigen doelen.

Als mensen meer inzicht in zichzelf krijgen, leren ze hun kwaliteiten inzetten. Dit leidt ertoe dat er beweging komt en groei ontstaat. Persoonlijke coaching is ook zinvol als je ‘gewoon’ met iemand wilt sparren over je leven of je carrière. Waar sta ik nu? Waar wil ik heen en hoe kom ik daar? Een paar gesprekken kunnen tot verrassende nieuwe inzichten leiden. Als coach help ik je om op een positieve een gestructureerde manier over jezelf en je leven na te denken.

Het aantal sessies ligt meestal rond de 3-5  sessies, soms minder, soms meer, afhankelijk van de individuele situatie. De cliënt geeft zelf aan wanneer hij denkt voldoende bagage te hebben om zelfstandig verder te kunnen

Werkwijze

Om individuele coaching aan te vragen, vult u het  contactformulier in. Van hieruit wordt contact met u  opgenomen voor een eerste gesprek. Er is geen verwijsbrief of indicatie nodig. De kosten bedragen €90,00 per consult (van 45 minuten).