Mindfulness training MBCT

/Mindfulness training MBCT
Mindfulness training MBCT2019-12-09T18:34:35+00:00

Wat is het?

Mindfulness is ‘in’ als methode of aanpak in therapie en coaching.  ‘Mindful zijn’, betekent ‘doelbewust je aandacht in dit moment brengen, zonder oordeel’.  Mensen die mindful zijn, hebben geleerd hun eigen leven op die manier te bekijken. Met alle mooie en minder mooie momenten. Kijken op die manier helpt je als mens jezelf open te stellen voor alle mooie dingen in het leven. Het helpt ook je niet te verliezen in pijn en lijden.

Therapeuten zetten mindfulness bijvoorbeeld in bij de behandeling van gezondheidsproblemen. Onderzoek toont aan dat de methode heel goed werkt bij stress-gerelateerde klachten.  De eerste onderzoeken richtten zich vooral op patiënten met chronische pijnklachten en terugkerende depressies. Uit later onderzoek bleek,  dat de mindfulness-benadering ook heel goed werkt bij angstklachten, burn-out, agressie, slaap- en eetproblemen. De werkwijze heeft invloed op de verbetering van de kwaliteit van leven. Na de training bleken mensen minder te piekeren en meer grip te krijgen op de eigen emoties.

De basis van de methode bestaat uit het aanleren van ‘het geven van gerichte aandacht zonder oordeel’ en daarnaast meditatie. Deze aanpak is heel goed te combineren met een oplossingsgerichte en gedragstherapeutische aanpak. Binnen Orthopraktijk de Lotus wordt het op die manier ingezet. Als onderdeel van een bredere aanpak of als gerichte training.

Voor kinderen is er de Mindfulness Training voor Kinderen. (Mindfulness Training Kinderen).   Voor volwassenen is er de Mindfulness Based Cognitive Therapy; MBCT. Deze stroming binnen de mindfulness legt vooral de nadruk op de psychologische en cognitieve aspecten in de ervaringen van mensen.

Hoe werkt dat?   Bijvoorbeeld, mensen die te lijden hebben onder depressies, krijgen in de training heldere instructies over ‘wat te doen’ als de depressie weer de overhand krijgt. Zij krijgen informatie over het probleem waar zij mee hebben te ‘dealen’ en leren een terugval te herkennen en, op basis daarvan, mindful te handelen. Dat leidt ertoe dat klachten minder worden.