Oplossingsgerichte Therapie

/Oplossingsgerichte Therapie
Oplossingsgerichte Therapie2019-09-20T12:00:49+00:00

Wat houdt de oplossingsgerichte aanpak in?

In de oplossingsgerichte therapie staan oplossingen van de cliënt centraal en niet hun problemen. De therapeut of hulpverlener heeft vertrouwen in de mogelijkheden van de cliënt om zelf tot positieve veranderingen te komen. Daarin onderscheidt de oplossingsgerichte therapie zich van de meer probleemgerichte benaderingen.

Deze benadering gaat er van uit dat het niet altijd nodig is inzicht te hebben in het ontstaan van problemen, om deze te kunnen oplossen. De cliënt wordt gezien als de expert van zijn eigen leven. Hij of zij bepaalt de manier waarop oplossingen worden vormgegeven. De therapeut ondersteunt in dit proces.

Voor wie?

Het hulpaanbod richt zich op ‘cliënten’ in de ruime zin van het woord. Dit kunnen kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen of systemen zijn.  In de therapie werkt de cliënt met die mensen samen, die hem of haar het meest kunnen helpen bij het oplossen van het probleem.

Het kan zijn dat het kind of de jongere vooral zelf aan de slag gaat. Daarbij kunnen ouders mede helpen om iets te veranderen. Daarnaast kan ook het hele gezin samen aan de slag gaan. Wanneer het probleem zich ook voordoet op school, betrekken we de leerkracht bij de begeleiding. Observaties in de klas behoren vanzelfsprekend tot de mogelijkheden. Echter, zonder toestemming van de ouders zal nooit informatie over een kind worden gegeven aan derden. Het contact over een kind verloopt altijd via de ouders met het ouderlijk gezag.

Hoe werkt het?

Tijdens het eerste gesprek bespreken we het probleem en de hulpvraag en kijken we naar de doelen die de cliënt wil bereiken. Als het om een een hulpvraag vanuit het gezin of systeem gaat, dan wordt een gezamenlijk doel geformuleerd. Bij hulpvragen van kinderen is het soms nuttig om aanvullend onderzoek te doen om te kijken welke doelen haalbaar zijn.

Van daaruit ontstaat een vorm van begeleiding of behandeling die  het meest passend is. Dit kan variëren van gezinsgesprekken of systeemgesprekken, tot vaardigheidstraining voor het kind (volgens de methode Kids Skills ) of de jongere (volgens de methode Mission Possible).  Ook het bespreken van de eigen opvoedingssituatie in het gezin (of op school) hoort daar meestal bij.

Bij elke sessie is er een korte evaluatie. Op deze manier gaan we niet langer door dan nodig is en houdt de cliënt zelf de regie. De therapie stopt wanneer de problemen opgelost zijn of voldoende opgelost zijn om weer zelf verder te kunnen.