Behandelvoorwaarden

/Behandelvoorwaarden
Behandelvoorwaarden2021-08-17T08:46:55+00:00

Algemeen

Deze behandelvoorwaarden, gelden voor alle cliënten die onder behandeling zijn bij Orthopraktijk De Lotus. De werkzaamheden die horen bij die behandeling,  staan omschreven in een overeenkomst of offerte. Zij bepalen de opdracht.

Als het nodig is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, gebeurt dat steeds in overleg met de cliënt. Voor alle overeenkomsten met Orthopraktijk De Lotus gelden daarnaast de algemene behandelvoorwaarden van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) (www.nvo.nl).

De doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar komen in aanmerking voor vergoeding van hun behandeling in de Basis GGZ (GB GGZ). Dit gebeurt, als de gemeente daartoe een indicatie verleent. Dit geldt alleen voor de gemeenten waarmee Orthopraktijk de Lotus een contract heeft. In de regio Food Valley zijn dat de 7 gemeenten: Veenendaal, Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen, Barneveld en Nijkerk.

Tarieven

  • consult, onderzoek, behandeling, begeleiding of advies: € 98,00 per uur.  Een uur behandeltijd bestaat uit 45-50 minuten direct contact en ongeveer 15 minuten voorbereiding / uitwerking.
  • telefonisch consult of email-consult: €24,50 per 15 minuten. Deze vergoeding wordt alleen in rekening gebracht als de cliënt al in behandeling is.
  • behandeling op locatie: €98,00 + bijkomende reiskosten van €0,34 / km.

De kosten voor de behandeling zijn berekend op grond van werkelijk bestede uren en volgens de gebruikelijke uurtarieven (volgens landelijke NZA-richtlijnen).

Voor afmeldingen die tenminste 24 uur van tevoren gedaan zijn, worden geen kosten in rekening  gebracht. De partijen proberen dan binnen 14 dagen een nieuwe afspraak met elkaar te maken. Dit kan telefonisch of via de e-mail. Zonder afmelding, of binnen 24 uur wordt het consult in rekening gebracht, tenzij een doktersverklaring kan worden overlegd.

De diensten zijn vrijgesteld van BTW. Orthopraktijk De Lotus is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen binnen het aanbod van de gemeenten.

In bepaalde gevallen zijn er andere regelingen waarvan gebruik gemaakt kan worden. Voorbeeld daarvan is het persoonsgebonden budget (PGB), dat is aan te vragen via uw gemeente.

Cliënten die niet in aanmerking komen voor een indicatie (en dus geen vergoeding van de gemeente ontvangen), betalen hun behandeling zelf. Zij ontvangen daarvoor een rekening (maandelijks). Eventueel kunnen de kosten in termijnen worden betaald (na overleg). Betaling geschiedt binnen 14 dagen na declaratie.