Wat is yoga?

/Wat is yoga?
Wat is yoga?2021-05-15T09:52:56+00:00

De oorsprong van yoga

Het woord ‘yoga’ komt uit het Sanskriet (योग; Yuj). Vrij vertaald betekent het: juk , ‘verenigen’, ‘beheersen’, ‘verbinden’. Hierbij gaat het om ‘de verbinding tussen lichaam en geest’. In het Westen heeft het beoefenen van yoga vooral de associatie met het herstellen van het evenwicht in de mens.

De grondlegger van yoga is de filosoof Patanjali. Hij leefde ongeveer 200 jaar voor Christus. In zijn tijd was yoga een filosofische stroming. Een leefwijze en oefenmethode om ‘alles’ in ons leven in evenwicht te brengen. Dat wil zeggen: lichaam en geest, buiten en binnen, spanning en ontspanning, enz. Voor Patanjali en de yogi die hem volgden, was het uiteindelijke doel: ‘in een natuurlijke staat van zijn’ te komen.

Balans tussen lichaam en geest

In onze moderne (en vaak hectische) tijd, zijn we eigenlijk nog steeds op zoek naar een goede balans tussen lichaam en geest. Inspanning en ontspanning. Yoga helpt on dit evenwicht te herstellen en in stand houden. Yogabeoefening maakt lichaam en geest leven­dig en flexibel. Het helpt je te leren luisteren naar je eigen li­chaam. Yoga gaat over bewustwording, zien en voelen wie je werkelijk bent. In je ‘volledig mens-zijn’, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Een yogales is meer dan alleen yogahoudingen. Er is ook aandacht voor bewustwording en ontspanning.

Yogahoudingen (asana’s)

Yogabeoefening is niet prestatiegericht. Je hoeft er niet lenig voor te zijn, maar het bevordert wel de soepelheid van het lichaam. Iedere yogales is opgebouwd uit houdingen die als doel hebben de organen, klieren, gewrichten, zenuwstelsel,  bloedvaten,  evenwicht e.d. beter te laten functioneren. Tijdens de yogahoudingen, rek, strek en span je allerlei spieren.

Dit zorgt voor een verbeterde doorbloeding van het hele lichaam. De houdingen, adem- en ontspanningsoefeningen werken in yoga samen om bewust en diep te ontspannen. Dit alles werkt diep door op het energiesysteem en zenuwstelsel. Het lichaam krijgt de kans om te ontspannen, te herstellen en weer op te laden. Yogabeoefening leidt tot een grotere lichamelijke fitheid en meer ruimte en energie op mentaal en emotioneel niveau.

Bewustwording

Als je je meer bewust bent van je lichaam, leidt automatisch tot meer geestelijke bewustwording, en omgekeerd. De oefeningen worden ‘met aandacht’ uitgevoerd tijdens de les (in het hier en nu).  Dit vergroot je innerlijk bewustzijn. Je krijgt inzicht in de wisselwerking die er is tussen denken en voelen. Hierdoor leer je de eigen signalen van bijvoorbeeld stress of vermoeidheid eerder herkennen.

Ontspanning

Bewust ontspannen, na het uitvoeren van de houdingen, is onderdeel van iedere yogales. Ontspanning helpt bij het bewust worden van het effect van iedere oefening op je lichaam. Iedere les eindigt met een eindontspanning (Savasana). Het resultaat van een yogales is dat men zich diep ontspannen kan voelen en dit gevoel meeneemt in de rest van de dag.