Positieve psychologie

/Positieve psychologie
Positieve psychologie2019-12-09T18:02:20+00:00

 

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie. In de positieve psychologie ligt de nadruk op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Positieve psychologen onderzoeken wanneer mensen zich goed voelen (onder welke omstandigheden?). Ook zoeken ze naar technieken die het welbevinden van mensen vergroot. Het is de stroming die o.a. onderzoek doet naar onderwerpen als: succes, geluk, plezier, welbevinden, vriendschap, empathie en liefde.

Hiermee staat deze stroming haaks op de ‘gewone’ psychologie, die vooral kijkt naar wat er mis is. Wat zijn de problemen waar mensen mee te maken hebben (bv. depressie, stress, afwijkend gedrag) en hoe  kan iemand daarmee omgaan?

Positieve psychologen kijken liever naar de ‘mens als geheel’ en niet alleen naar diens gedrag of problemen. Een mens is immers altijd meer dan zijn probleem.  Daarnaast gaan positieve psychologen uit van de vrije keuze van de mens en het vermogen om zichzelf te ontwikkelen. Daarmee is de stroming te zien als een leefstijl, die men zowel privé als zakelijk kan inzetten.