Cogmed werkgeheugentraining

/Cogmed werkgeheugentraining
Cogmed werkgeheugentraining2021-08-17T11:42:16+00:00

De Cogmed werkgeheugentraining helpt bij de aanpak van problemen met het werkgeheugen.

Ons werkgeheugen ligt in het voorste deel van onze hersenen; ook wel de frontaalkwab genoemd. Het helpt ons informatie vast te houden voor korte tijd en deze te kunnen bewerken (denk bijvoorbeeld aan het uitrekenen van een som of het onthouden van een telefoonnummer). Het werkgeheugen speelt een belangrijke rol bij het leren. Ook helpt het om onze te kunnen richten op iets. Problemen met het werkgeheugen kunnen geleidelijk of plotseling ontstaan (bijvoorbeeld door een hersenaandoening of ongeval). Vaker nog zien we werkgeheugenproblemen terug bij bij stoornissen als: ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en Leerstoornissen.

Training met behulp van het programma Cogmed, daagt het brein uit. De training zorgt ervoor dat het werkgeheugen groter wordt. Dat zorgt ervoor dat het beter gaat werken. Daarbij verbeteren ook andere functies, die in verband staan met dit werkgeheugen. Denk bijvoorbeeld aan het non-verbaal oplossen van problemen, controle krijgen over impulsief gedrag, begrijpend lezen of het kunnen beredeneren van de oplossing van een som bij het rekenen.

De Cogmed werkgeheugentraining is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het programma effect heeft bij mensen van verschillende leeftijden. Ongeacht hoe goed of slecht het beginniveau van iemands werkgeheugen was, voorafgaand aan de training.

Het programma werd ontwikkeld in Zweden in het Astrid Lindgren’s Kinderziekenhuis (door Torkel Klingberg, Helena Westerberg en medewerkers van de afdeling Kinderneurologie).

De training bestaat uit een serie werkgeheugentaken in de vorm van computerspellen. De moeilijkheid van de taken wordt daarbij steeds aangepast aan de laatst behaalde resultaten. Kinderen volgen de Cogmed training thuis (daarin ondersteund door ouder(s)). De orthopedagoog coacht gedurende de training.